Jaв. набавке

ЈНМВ 3/20 – Eлектрична енергија

Рок за подношење пријава: 24.12.2020. гододине до 12:00 часова

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке:  Електрична енергија

Преузмите документацију:

Обавештења:


Општи речник набавки:

09310000 – електрична енергија 

ЈНМВ 2/19 – Eкскурзије и настава у природи

Рок за подношење пријава: 24.10.2019. гододине до 12:00 часова

Врста поступка: Јавна набавка
Предмет набавке:  Екскурзије и наставе у природи

Преузмите документацију:

Додатна документацију:
Општи речник набавки:
63516000 – Услуге организације путовања 

 

ЈНМВ 3/18 – Испорука и постављање система за учионицу Classroom Managment

Рок за подношење пријава: 14.9.2018. гододине до 12:00 часова

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке:  Испорука и постављање система за учионицу Classroom Managment

Преузмите документацију:
Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 03-18
Конкурсна документација JНМВ 03-18

 

Додатна документацију:
Oбавештење ЈНМВ 03-18


Општи речник набавки:
OРН: 30230000

 

ЈН 2/18 – Припрема и  дистрибуција школског оброка

Рок за подношење пријава: 31.8.2018. гододине до 12:00 часова

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке:  припрема и  дистрибуција школског оброка  – ручка за ученике у продуженом боравку, на период од закључења уговора до краја наставне 2018/19. године, за потребе Основне школе „Илија Бирчанин“

Преузмите документацију:
Позив за подношење понуда ЈН 2-18
Конкурсна документација ЈН 2-18

 

Обавештења:
Oбавештење о закључењу уговора за ЈН 2-18


Општи речник набавки:
OРН: 55524000

 

ЈН 1/18 – електрична енергија потребе ОШ „Илија Бирчанин“

Рок за подношење пријава: 31.8.2018. гододине до 12:00 часова

Врста поступка: Јавна набавка 
Предмет набавке:  електрична енергија потребе ОШ „Илија Бирчанин“

Преузмите документацију:
Позив за подношење понуда ЈН 1-18
Конкурсна документација ЈН 1-18

 

Обавештења:
Oбавештење о закључењу уговора за ЈН 1-18


Општи речник набавки:
09310000 – електрична енергија

 

ЈН 4/17 – електрична енергија потребе ОШ „Илија Бирчанин“

Рок за подношење пријава: 26.12.2016. гододине до 12:00 часова

Врста поступка: Јавна набавка 
Предмет набавке:  електрична енергија потребе ОШ „Илија Бирчанин“

Преузмите документацију:
Позив за подношење понуда у поступку ЈН 4-17
Конкурсна документација ЈН 4-17


Додатна документацију:


Општи речник набавки:
09310000 – електрична енергија

 

ЈН 9/16 – електрична енергија потребе ОШ „Илија Бирчанин“

Рок за подношење пријава: 6.12.2016. гододине до 12:00 часова

Врста поступка: Јавна набавка 
Предмет набавке:  електрична енергија потребе ОШ „Илија Бирчанин“

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда у поступку ЈН 9/16
Конкурсна документација ЈН 9-16

Додатна документацију:


Општи речник набавки:
09310000 – електрична енергија

 

ЈН 3/16 – Радови – текуће одржавање дотрајалих санитарних чворова у ОШ „Илија Бирчанин“ и у школској згради у насељу „13 мај“.

Рок за подношење пријава: 26.4.2016. гододине до 12:00 часова

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке:  одржавање дотрајалих санитарних чворова ОШ „Илија Бирчанин“

Преузмите документацију:
Позив за ЈНМВ 3/16
Конкурсна документација за ЈНМВ 3/16

Додатна документацију:
Допуна конкурсне документације ЈНМВ 3-16
Референтна листа за ЈНМВ 3-16


Општи речник набавки:
45200000 – грађевински радови на објектима
45330000 – радови на грађевинским инсталацијама