Водич за избор занимања

Водич испуњава три значајне функције: помаже ученицима да одреде своје место спрам света рада и информише их о занимањима и образовним профилима, тако да на основу споја тих сазнања донесу добро засновану одлуку о избору средње школе, односно занимања.

Водич корак по корак води ученике кроз процес одлучивања по моделу решавања проблема, а од уводних инструкција до свих објашњења и информација до детеља је приређен тако да ученици могу самостално да га користе. Ова публикација садржи и корисне опште савете о томе како све ученици могу да дођу до информација о школама и занимањима за које их оне припремају. Водич подстиче и усмерава ученике да истражују образовне профиле и занимања и изван његових корица. Он, такође, подстиче стицање вештине тражења релевантних информација и доношења одлуке о избору школе и занимања, које остају као компетенција за цео живот. Такође, уз помоћ овог водича ученици могу да уоче и шта није за њих, у односу на нека евентуална ограничења, што је посебно корисно.

Никако не треба изгубити из вида да је Водич користан алат свима који су укључени у саветовање деце у избору школе и занимања, било професионално или приватно.

Искуствена класификација коју у Водичу дају саветници за планирање каријере и каријерно информисање Националне службе за запошљавање прилагођена је реалним потребама ученика осмог разреда, актуелном образовном контексту и тржишту рада. Водич је посебно важан због бројних промена које се у свету, а посебно код нас, догађају у области школовања и у области занимања.

Стручњаци Националне службе за запошљавање направили су добро заснован, а отворен систем – могуће је додавати занимања и образовне профиле, и изостављати их, што је посебно важно у условима честих промена. Модел је прегледан, лак за употребу и релативно једноставан за ажурирање.

Групе занимања представљене су циљевима посла и карактеристичним радним задацима. Посебна предност Водича јесте приказ сваке групе занимања с обзиром на сложеност припреме за занимања, степен школске спреме и специфично радно искуство, или неки други облик стручног образовања.

У представљању занимања дате су све кључне информације о врсти посла, предмету рада, типичним радним задацима, технолошким аспектима рада, машинама, алатима и сировинама, кључним релацијама и комуникацији у процесу рада.

Водич добро покрива средње стручне школе које су у последње време припремиле већи број нових образовних профила.

Ученици ће уз помоћ Водича моћи да развију вештине упознавања себе и професионалног информисања, које ће им бити корисне кроз цео живот.

Скале су направљене у складу са принципима психолошког тестирања, а део који се у Водичу односи на самопроцену личности примарно је усмерен на то да подстакне ученике да размишљају о себи. У сегменту који се односи на конкретније довођење у везу особина личности и занимања, стручњаци НСЗ су, с правом, остали у општијим, а засигурно потврђеним тумачењима.

Др Ивана Петровић
Др Панта Ковачевић 7

Овде можете преузети PDF издње Националне службе за запошљавање

ВОДИЧ за избор ЗАНИМАЊА – планирање каријере после основне школе