Статистички подаци

Статистички подаци о постигнућима
ученика за школску 2011/2012. годину

Укупан број ученика осмог разреда у школи: 146

Просечна оцена свих ђака школе

Математика

Српски

шести

седми

осми

укупно

шести

седми

осми

укупно

3.23

3.09

3.18

3.17

3.21

3.16

3.43

3.27

 

Просечна оцена ђака изашлих на завршни испит

Математика

Српски

шести

седми

осми

укупно

шести

седми

осми

укупно

3.27

3.13

3.28

3.23

3.24

3.20

3.54

3.33

 

Просечан број бодова на крају разреда

шести

седми

осми

укупно

15.80

15.68

16.22

47.69

 

Просечан број бодова на завршном испиту

Математика

Српски

укупно

10.70

13.23

23.93