Рачуноводство

Основни подаци:

  • Пун назив: Основна школа „Илија Бирчанин‟
  • ПИБ (порески идентификациони број): 100015486
  • Матични број: 07021178
  • Шифра делатности: 8520 – основно образовање
  • Број рачуна: 840-1552760-79
  • Број за ЦРФ: 00498

Шеф рачуноводства: Лена Спасојевић
Административно финансијски радник: Вања Ловре

Корисни линкови: