O школи

 

Основна школа „Илија Бирчанин“ у непрекидном континуитету свог постојања је прошла доста буран и динамичан развојни пут. Данашње насеље Земун Поље настало је у време одржавања Прве конференције неангажованих земаља у Београду 1961. године. Планирано је да има привремен карактер. Мали насељени део данашање локације овог приградског насеља и тада се звао Камендин.

Прва четворазредна школа основана је 1949. године, значи пре 60. година у насељу преко железничке пруге у згради института за сточарство. У почетку се звала „Бр. 47“ и имала је око 120 ученика. Од 1952. године носи назив „Милован Глишић“, али се због малог броја ученика 1957/58. шкoлске године припаја Основној школи „Соња Маринковић“. У међувремену се формира насеље „13. мај“, на тамошњем пољопривредном добру, а нагло се гради и дивље насеље, па је на данашњој локацији подигнута школска зграда 1961. године са 4 учионице и та школа добија име „Илија Бирчанин“. Те године се спајају све три школе „Пољопривредно добро“ са „13, маја“, “Милован Глишић“ и „Илија Бирчанин“ и отада школа носи назив „Илија Бирчанин“.

Решењем СО општине Земун од 16. јула 1964. године школа прераста у потпуну осмогодишњу школу од шк. 1964/65. године и има 12 одељења од првог до четвртог разреда, а 7 одељења од првог до седмог разреда разреда, а од наредне школске године и са осмим разредом. Нова школска зграда са осам учионица, зборницом, канцеларијама и трпезаријом завршена је септембра 1964. године, а други део је дефинитивно дограђен 10 година доцније са централним грејањем и данашњим изгледом.

У сваком случају, 1964. година је значајна зато што је те године завршена изградња старог дела школске зграде, што је школа прерасла у потпуну осмогодишњу школу, што се навршило 200 година од рођења Илије Бирчанина и и ђшто је обележена 100–годишњица смрти Вука Караџића.

Број ученика школе је био различит у појединим периодима њеног функционисања. У школској 1953/54. години имала је свега 30 ученика, кад је припојена ОШ „Соња Маринковић“ 85 ученика, да би највећи број је достигла у школској 1977/78. години 1610 ученика. Последњих година број ученика се креће између 1220 и 1250 ученика.

Први директор школе под називом „Илија Бирчанин“, али још увек непотпуне био је Тиосав Николић, а први директор потпуне основне школе „Илија Бирчанин“ звао се Коста Мартиновић.

20. мај – Дан Школе слави се од школске 1985/86, јер је по запису проте Матеје Ненадовића, негде око Ђурђевдана 1764. године рођен Илија Бирчанин, што би по новом календару одговарало 20. мају. Промени датума дана Школе ишле су на руку и чињенице да је друга половина маја временски погоднија за прославу, а и да је у то време био још увек снажан култ личности Јосипа Броза Тита, а да је датум прославе непосредно претходио 25. мају – Дану младости, па је та околност и у том контексту, макар и индиректно утицала на избор датум за дан школе.

Наша школа у овом насељу је од свог оснивања пре 60. година до данас прошла кроз различите временске периоде и организационе облике на свом развојном путу од мале четворазредне до потпуне осморазредне школе, од једне учионице, па две, затим, четири, осам, шеснаест до 43 учионице и кабинета, уз још 6 помоћних кабинета колико их има данас у којима се изводи настава. За 60 година свог постојања школу је завршило око 7670 ученика, а с њима је радило преко 500 наставника. Школа је почела са једном половном дрвеном рачунаљком и једном таблом 1949. године, а од 1952. године тзв. „књижницом“ (библиотеком) од 132 књиге до модерне школе са осавремењеном наставом и бројним наставним средствима и библиотеком од око 7000 књига. Да напоменемо да је школа на крају 2003. године имала свега 3 компјутера (2 „Пентијум 2“ и 1 „Пентијум 1“ ).

Данас наша школа располаже са 38 рачунара „Пентијум 4“, дигиталну учионицу са 30 умрежених монитора на 3 рачунара, 9 штампача, 3 бим пројектора, 2 пројекциона платна, 3 лаптопа, 2 скенера, 3 фотокопирна апарата, 3 телевизора, видео надзор са 16 камера, разгласну станицу са 50 звучника, озвучење, покретну бину, релативно нову ђачку опрему (школске клупе и столице) велики број наставних средстава из физике, биологије, хемије, географије, разредне наставе, физичког васпитања и других наставних предмета, нови модерни клавир (уз постојећи и добро очувани стари клавир).

У свим учионицама и кабинетима је постављено неонско светло, а и замењена су врата пре године урађени су и нови савремени мокри чворови. Сређена је и учионица за дневни боравак, а постоји и учионица у мултимедијалној функцији. Медијатека је релативно добро опремљена и приведена својој намени, као и школска библиотека са новим намештајем (полицама за књиге) и знатно обогаћеном савременом и другом стручном литературом.

Основна школа „Илија Бирчанин“ је 2009. године обележила двоструки јубилеј: 60 година свог постојања и 45. година од прерастања из непотпуне (четвороразредне) у потпуну (осморазредну) школу. То је био и најбољи повод да се сумирају бројне и значајне резултате које је ова школа остварила на свим пољима своје богате васпитно-образовне активности за 6 протеклих деценија. Многе познате јавне личности на свим пољима људске делатности (истакнути доктори наука, инжењери, лекари, правници, естрадни уметници, спортисти и други) училе су у нашој школи, због чега је ово насеље и поносно и захвално.

Оно што посебно треба истаћи јесте да је у овој школи радио велики број изузетно часних, вредних и угледних наставника на васпитном одгајању и образовном уздизању многих генерација наших ученика. Многи од њих, на жалост нису више нису у животу, неки се налазе у подмаклом, а неки у зрелом људском добу. Све те личности, ти узорни васпитачи, који су радили, често у тешким и сложеним условима, треба да буду сачувани од заборава, да њихова имена остану уписана у аналима школе.

Сада у школи ради преко 80 наставника, у знатној већини младих, перспективних, савесних и одговорних, који представљају чврсту гаранцију да ће наша Школа и у наредном периоду остваривати запажене и вредне резултате са својим ученицима у свим области наставних и ваннаставних активности. На крају, треба истаћи без лажне скромности да је ОШ „Илија Бирчанин“ као једина образовна установа у овом великом насељу у целом времену свог постојања и данас остваривала и остварује значајну васпитно-образовну мисију и улогу на образовању школског подмлатка. Тај задатак ће, уверени смо и у наредном периоду успешно остваривати.