Распоред предментне наставе

7:45
1. час 8:00 – 8:45
2. час 8:50 – 9:35
3. час 9:55 – 10:40
4. час 10:45 – 11:30
5. час 11:35 – 12:20
6. час 12:30 – 13:15
7. час 13:20 – 14:05

Распоред разредне наставе

Преподне

Поподне

1. час

8:00 – 8:45

12:30 – 13:15

2. час

8:50 – 9:35

13:20 – 14:05

3. час

9:55 – 10:40

14:25 – 15:10

4. час

10:45 – 11:30

15: 15 – 16:00

5. час

11:35 – 12:20

16 :05 – 16:50