Директор и помоћник

 • Директор школе: Боги Гогић
 • Помоћник директора:  Мојсије Дмитровић

Стручни сарадници

 • Педагог: Драгослав Мрђен
 • Психолог: Младенка Шиповац
 • Библиотекар: Влајко Тегелтија

Секретаријат

 • Секретар школе: Мирјана Личинић

Рачуноводство

 • Шеф рачуноводства: Лена Спасојевић
 • Aдминистративно-финансијски радник:  Зорица Мандић

Помоћно особље

 • Домар школе: Срећко Јовић, Цветко Брусаћ
 • Сервирка у школској кухињи:  Анка Арсовски
 • Спремачица: Стана Станковић, Марија Балош, Добрила Јовановић, Милка Пеурача, Жаклина Недељковић, Трауда Мићовић, Зухра Амишевић, Верица Петронијевић, Јадранка Ристић, Анђелка Лемић, Гордана Урошевић, Јаворка Ковачевић, Јелена Борисављевић