Ваннаставно особље

Директор и помоћник

 • Директор школе: Боги Гогић
 • Помоћник директора:  Мојсије Дмитровић

Стручни сарадници

 • Педагог: Јасмина Крњајић
 • Психолог: Катарина Јаковљевић
 • Библиотекар: Влајко Тегелтија

Секретаријат

 • Секретар школе: Мирјана Личинић

Рачуноводство

 • Шеф рачуноводства: Лена Спасојевић
 • Aдминистративно-финансијски радник:  Вања Ловре

Помоћно особље

 • Домар школе: Срећко Јовић, Цветко Брусаћ
 • Сервирка у школској кухињи:  Милева Драгић
 • Спремачица: Добрила Јовановић, Жаклина Недељковић, Трауда Мићовић, Зухра Амишевић, Верица Петронијевић, Јадранка Ристић, Анђелка Лемић, Гордана Урошевић, Јаворка Ковачевић, Гордана Петковић, Светлана Ристић, Наташа Арсовски, Ивана Бјелић, Драгица Ђорђић, Мирјана Огњеновић, Мира Радосављевић,  Сузана Пантелић Младеновић.