Попуњавање уплатнице

Изглед попуњене уплатнице

Уплатилац:
Име и презиме ученика,
Адреса: улица и број
Место

Сврха уплате:
ужина, рата екскурзије, осигурање, ђачки динар итд.

Прималац:
ОШ Илија Бирчанин
Браће Крњешевац број 2
11185 Земун Поље

Шифра плаћања: 187

Валута: РСД

Износ: унесите жељени износ уплате

Рачун примаоца: 840-1552760-79

Број модела: празно

Позив на број: Уносите прво разред па одељење ученика на кога се води упалта без размака. На пример ако ученик иде у 8 разред и одељење 3, довољно је као позив на број унети 83.