Календар за школску 2016/2017. годину

Настава и други облици образовно – васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта.

  • Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра, а завршава се у петак, 27. јанура 2016. године. У првом полугодишту има 100 наставних дана.
  • Друго полугодиште почиње у понедељак, 13. фебруара и завршава се: у уторак, 13. јуна 2017. године, за ученике првог до седмог разреда и има 80 наставних дана
    у уторак, 30. маја 2016. године, за ученике осмог разреда и има 70 наставних дана.