Професонална орјентација

Професионална орјентација
на преласку из основне у средњу школу

Циљ овог пројекта је успостављање функционалног и одрживог система и програма ПО за ученике на преласку из ОШ у СШ. Програм се реализује у сарадњи са Центрима за стручно усавршавање, регионалним  центрима за професионални развој запослених. Програмом ПО биће обухваћене све ОШ и локалне канцеларије за младе у Србији у периоду од 2011. – 2013. године.Носиоци пројекта су: ГИЗ (организација Владе СР Немачке за међународну сарадњу); Министарство просвете и науке и технолошког развоја и у сарадњи са Министарством омладине и спорта.

Пројекат – ПО у Србији – уводи јединствен петофазни модел који омогућава интензивно бављење питањима ПО на завршетку основне школе и постиже:

 • ПО реализује се тако да је њоме обухваћен већи број ученика него до сада,
 • Исти модел прилагођава се у свакој школи у зависности од потреба младих и лoкалних школских услова,
 • У реализацију се могу активно укључити и родитељи као и локални партнери.

Петофазни модел ПО реализује се кроз следеће кораке:

 1. Самоспознаја (млади упознају себе, своје жеље и могућности),
 2. Информисање о занимањима (млади истражују свет занимања и професија),
 3. Могућности школовања ( мреже школа),
 4. Реални сусрети,
 5. Одлука.

Носиоци активности и реализације програмских задатака ПО у школи су:

 1. Младенка Шиповац – психолог / координатор
 2. Драгослав Мрђен – педагог
 3. Александра Латиновић – проф. српског језика
 4. одељенске старешине 7. и 8. разреда

Планирани садржаји реализоваће се у оквиру часова ОС или грађанског васпитања. Задаци из подручја ПО урађени као план имплементације програма ПО биће уграђени у планове рада: Наставничког већа; Одељенских и стручних већа; Савета родитеља; Школског одбора; Ученичког парламента те чине анекс Годишњег програма рада школе за школску 2012/2013. годину.

Пет корака професионалне орјентације