РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК РУСКИ ЈЕЗИК
ОКТОБАР 8. недеља 9. недеља / /
НОВЕМБАР / / / 14. недеља
ДЕЦЕМБАР 16. недеља 15. недеља 17. недеља /
ФЕБРУАР / / / /
МАРТ 25. недеља 26. недеља / /
АПРИЛ 32. недеља / / /
МАЈ / 34. недеља 35. недеља 31. и 33, недеља 8. разред

36. недеља од 5. до 7. разр.

У Београду. 1.9.2016.

Директор, Б. Гогић