Распоред Великог дана отворених врата и Дана посете часовима

На захтев Савета родитеља школе и у школској 2016/2017. години уводи се, поред Дана посете часовима, и Велики дан отворених врата када сви разредни и предметни наставници морају да буду у школи од 18,00 до 19,00 часова по истакнутом распореду.

 

Велики дан отворених врата Дани посете часовима

Четвртак, 29. септембар 2016.

Понедељак, 26. септембар 2016.

Четвртак, 27. октобар 2016.

Уторак, 25. октобар 2016.

Четвртак, 24. новембар 2016.

Среда, 30. новембар 2016.

Четвртак, 29. децембар 2016.

Четвртак, 29. децембар 2016.

Петак, 20. јануар  2017.

Четвртак, 30. март 2017.

Понедељак, 27. фебруар 2017.

Четвртак, 27. април 2017.

Уторак, 28. март 2017.

Четвртак, 25. мај 2017.

Среда, 26. април 2017.

Четвртак, 25. мај 2017.

У Београду, 1.9.2016.

Директор, Б.Гогић