Отворена врата

Распоред Великог дана отворених врата и Дана посете часовима

На захтев Савета родитеља школе и у школској 2021/2022. години уводи се, поред Дана посете часовима, и Велики дан отворених врата када сви разредни и предметни наставници морају да буду у школи од 18:00 до 19:00 часова по истакнутом распореду.

 

Велики дан отворених врата Дани посете часовима

%

Среда, 29. септембар 2021. године

Четвртак, 28. октобар 2021. године

Уторак, 26. октобар 2021. године

Четвртак, 25. новембар 2021. године

Петак, 26. новембар 2021. године

Четвртак, 23. децембар 2021. године

Понедељак, 27. децембар 2021. године

%

%

Четвртак, 31. март 2022. године

Среда, 23. фебруар 2022. године

Среда, 20. април 2022. године

Уторак, 29. март 2022. године

Четвртак, 26. мај 2022. године

Понедељак, 18. април 2022. године

%

Петак, 25. мај 2022. године

Напомена: Дани отворених врата одржаваће се у зависности од епидемиолошке ситуације о чему ће родитељи благовремено бити обавештени.

У Београду, 31.8.2021. године

Директор, Боги Гогић