Отворени дан

ОТВОРЕНИ ДАН ШКОЛЕ
уторак, 17.12.2013. године

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења.

Родитељи који желе могу да присуствују часовима разредне и предметне наставе.