План похађања наставе од 21.2.2022. године

На основу одлуке Тима за прађење и координисање примене превентивних мера у раду школа, од 18. фебруара 2022. године, обавештавамо родитеље и ученике да ће се настава од поедељка, 21. фебруара 2022. године, држати по првом моделу организације образовно-васпитног рада – непосредно остваривање васпитно образовног рада.

То значи да сви ученици, од петог до осмог разреда, редовно похађају образовно-васпитни рад.

У Београду, 18.2.2022. године

Директор, Боги Гогић