Стварање представе у слици и речи

Након упознавања ученика са темом пројекта и методама рада, дошло је време и за упознавање са позоришним педагозима и прве драмске радионице. Прва радионица одржана је 5. октобра у просторијама наше школе. Након аудиције и одабира глумачке поставе, формиран је тим и почео је драмски процес.

Под вођством драмског педагога и редитеља Александре Јелић из Центра за позоришна истраживања ,,АпсАрт“, ученици су научили нове драмске технике, разговарали о луткарској естетици, упознавали себе и околину кроз театар слика и опресија, дружили се и забављали. Пробе се одржавају сваког уторка у просторијама школе и представа полако добија облик.

ДЕМОKРАТИЈА & ЛУТKАРСТВО ИЗВЕШТАЈ ДОСАДАШЊЕГ (5.10-16.11) ДРАМСKОГ ПРОЦЕСА

ALL IN ALL
Рад у школи је у овој почетној фази протекао генерално веома добро,
узимајући у обзир и комуникацију са наставницирма и
њихову подршку као и сам рад са децом.
У бројкама:
Одржано је укупно 5 радионица

  • Прва радионица је одржана за ДВЕ групе деце – укупно око 50 оро деце
  • 15 – 20 деце присутно на свакој од наредних радионица

KАKО ЈЕ СВЕ ПОЧЕЛО?
Са рaдом смо почели 5. Октобра када смо одржали прву радионицу. Уз помоћ наставника деца су била обавештена о одржавању радонице. Велики број деце се пријавио те смо морали да одржимо две застопне радионице за две групе деце. Свака група имала око 20 – 25 деце.

Генерални утисак стечен кроз евалуацију на крају радионице је да су били одушевљени приступом и атмосфером на радионици, иако је већина била помало стидљива и ненавикнута на драмске принципе рада.


Деца су се на интро радионици упознала са основним принципима рада, водитељком радионице, будућим радом, контекстом сарадње са МП Душко Радовић, са циијевима, као и са чињеницом да ово није аудиција већ да сами, слободном вољом одлучују да ли ће бити део драмске трупе која припрема представу или не.
Већина је одлучила да се након интро радионице пријави за даљи наставак рада!

„Саша, ово је страва, јел можемо да имамо радионицу сваки дан!?“

ДРУГА РАДИОНИЦА/ УПОЗНАВАЊЕ
На другој радионици је фокус био на упознавању. Са једне стране да се деца међусобно ближе упознају јер у различитог узраста и различитих разреда. Са друге стране упознавали су се са неким основним драмским техникама које су покретале и говор и тело.

Сарадња кроз вежбу Kолумбијска хипноза (Аугусто Баол) им открила свет у коме нема такмичења – у коме је важно чути и осетити другог.

Деца су заједно са водитељком радионице говорила о жељеној атмосфери рада те креирала списак правила која важе на радионици а која обезбеђују да се осећају сигурно и поштовано, да раде у подржавајућој атмосфери у којој се негују добри односи и подстичу кретивност и свака врста уметничке експресије.

Деца су добјала изазове и одлучивала колико могу да се отворе.

ТРЕЋА РАДИОНИЦА/ МОЈ РУKА ЛУТKА
Ова радионица имала је фокус на развијању маште али и увођењу телесне спеарације како би се извела анимација руком. Реца су добијала беле рукавице и задатак да њихова рука има сопствену вољу.


Деца су освестила могућности управљања својинн телом као објектом као и могућности спонтане нарације.

Ова вежба сви њени сегменти волдила је импровизацијама са руком као врстом лутке која се анимира, најпре као монолог а онда и као импровизација у пару.


ЧЕТВРТА РАДИОНИЦА/ ЛУТKАРСKЕ ЕСТЕТИKЕ + IMPROV
На овој радионици први део посветили смо упознавању са различитим луткарским техникама и естетикама кроз историју: од бунраку позоришта, преко Bread & Puppet Theatre, преко Kарађоза и позоришта сенки све до савремених луткарских пракси гледајући инсерте и трејлере из рецентне позоришне продукције луткарских театара.
Деца су научила које све врсте аниннације лутака постоје и након гледања коментарисали којом би се техником они бавили.
Осим видео презентације имали смо и акциони део када смо се бавили драмским вежбама у којинна се стимулише сарадња у пару и у тројкама. Једним делом фокус је био на телу а другим делом на приповедању.

„Можда би било супер да ми само будемо огромне лутке!“

ПЕТА РАДИОНИЦА / ТЕАТАР СЛИKА И ОПРЕСИЈА
На петој радионици радили смо театар слика најпре кроз креирање статуа неких основних појмова тј фигура које су важне у њиховим животима (отац, мајка, наставник, брат/сестра, друг/другарица).
А затим смо креирали ситуације опресије, односно угњетавања које су им блиске и познате било да су се десиле њима или некоме кога знају.
Бавили смо осећањима у тим ситуацијама како код опресора тако и код жртве, озвучавали слике реченицама као и мисаоним током.

БУДУЋ ПЛАН.
План је да у наредне две радионице кренемо са истраживањем људских права. Истраживаћемо генерално људска права а затим конкретне ситуације које можемо да осмислимо/креирамо или из искуства инсценирамо. За овај сегмент нам у госте долази драматург Богдан Шпањевич.

РАДИОНИЦЕ И ДРАМСKИ ПРОЦЕС ВОДИ
Александра Јелић
позоришна и филмска редитељка
16.11.2021.
АпсАрт Центар за позоришна истраживања
Париске комуне 10/26
apsart1@gmail.com
+381641455652