Демократија и луткарство – пројекат међународне сарадње од марта 2021. до јула 2022.

Демократија и људска права вредности су које обликују начин на који Европска унија себе види. Међутим, не могу се узимати здраво за готово!

Пројекат „Демократија и луткарство“ омогућава младим Европљанима између 13 и 16 година да се креативно баве темама демократије и људских права и њиховим значајем за слободу и једнакост. Поред тога, они уче тематске позадине на школским часовима и истражују своје лично окружење у даљем току пројекта. Они обрађују знање стечено у кратким луткарским позоришним представама, које постављају у службеним зградама пред својим породицама, вршњачком групом, политичарима и другим заинтересованим странама. Уметничке методе позоришта лутака помажу у изражавању контроверзи, улажењу у суштину онога што је тешко рећи и увођењу односа у нови контекст.

Методе рада са младима у вези са темом преносе им наставници и уметници који учествују у програму „Зентрум полис – политичко учење у школи“ и развијају заједно са учесницима. У ту сврху ће се у Бечу одржати вишедневна радионица са представницима свих партнера који учествују из четири земље. Пројекат се истовремено одвија у Будимпешти, Београду, Равнима на Корошкем и Бечу. Захваљујући широком спектру школа које учествују, укључени су ученици из различитих друштвених слојева. Ово доприноси универзалној применљивости коришћених метода.

Наставне методе развијене у оквиру пројекта биће бесплатне за даљу употребу након завршетка пројекта. Они се преносе путем мрежа свих укључених и на тај начин се широко користе. Циљеви пројекта су, с једне стране, промоција разумевања значаја демократије и људских права за одржавање мира и кохезије у Европској унији, а са друге стране, развијање метода демократије и људских права за наставнике, омладинске раднике и уметнике и заинтересоване из целе Европе.

Одрицање

Подршка Европске комисије за производњу ове публикације не представља одобравање садржаја који одражава ставове аутора и Комисија не може бити одговорна за било какву употребу информација садржаних у њој.