ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ О ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Обавештавамо родитеље да школска 2020/2021. година почиње у
уторак, 1.9.2020. године по следећем распореду:

  • Први циклус за ученике првог циклуса, од 1 – 4. разреда, настава се организује свакодневно у школи кроз непосредан образовно-васпитни рад. Сва одељења деле се у две групе: А и Б. Групе долазе у два дефинисана термина и то:

А група од 8.00 – 10.25
Б група од 10.45 – 12.35.

Напомена: Сваке недеље се групе ротирају.

  • Други циклус за ученике другог циклуса од 5 – 8. разреда, определили смо се за комбиновани модел. Сва одељења деле се у две групе: А и Б. Групе долазе у два дефинисана термина и то:

А група – парна смена од 8.00 – 12.00 часова,
Б група – непарна смена од 12.20 – 16.30 часова.

Дакле, ученици похађају наставу по систему парна и непарна смена А и Б група. На пример:

  • понедељком, средом и петком иду ученици парне смене – А група пре подне од 8.00 – 12.00 часова,
  • понедељком, средом и петком иду ученици непарне смене – А група после подне од 12.20 – 16.30.
  • уторком и четвртком иду ученици парне смене – Б група пре подне од 8.00 – 12.00 часова,
  • уторком и четвртком иду ученици непарне смене – Б група после подне од 12.20 – 16.30 часова.

Сваке недеље се парна и непарна смена А и Б група ротирају.

У данима када ученици немају наставу у школи, пратиће наставу
на даљину на РТС каналима.

Информацију у подељеним групама на: А и Б добићете од
одељењских старешина.

Сви часови првог и другог циклуса трају по тридесет минута.

У Београду,                                                                    Директор,
27.8.2020. Боги Гогић