Предавање о противпожарној заштити

Од 2017. године спроводе се законске одредбе у вези са заштитом деце од пожара.Предвиђено је да се о начину заштите људи и материјалних добара од пожара предавања врше у првом, четвртом и шестом разреду. С тим у вези , Александар Јинглинг из Ватрогасно – спасилачке јединице Земун,одржао је предавање ученицима 6 – 6 о значају заштите од пожара и начинима спасавања људи, животиња и материјалних добара у случају настанка пожара у њиховом окружењу.