УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

 

ДРУГИ РАЗРЕД

 

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

ДРУГИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

писмо

СРПСКИ ЈЕЗИК 2,

уџбенички комплет;

ћирилица

Светлана Јоксимовић

650-02-00149/2019-07 од 19.4.2019.

Читанка за други разред основне школе

Граматика, уџбеник за други разред основне школе

Латиница – уџбеник за други разред основне школе

Радна свеска 2 уз Читанку за други разред основне школе

„ФРЕСКА”

уџбенички комплет;

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

ћирилица

Happy Hous 2, енглески језик за други разред основне школе

Stella Maidment,

Lorena Roberts

650-02-00014/2019-07

од  4.4.2019.

од 19.4.2019.

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

 

Математика, уџбеник за други разред основне школе, (први, други, трећи и четврти део);

ћирилица

Светлана Јоксимовић

650-02-00155/2019-07

од 20.5.2019.

 

 

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК

Свет око нас 2, уџбеник из два дела за други разред основне школе;

ћирилица

Славица Гомилановић,

Марија Бастић

650-02-00156/2019-07

од 21.5.2019.

Назив издавача

писмо

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„THE ENGLISH BOOK”

Ликовна култура, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Јован Глигоријевић

650-02-00153/2018-07

од 11.4.2019.

Lorena Roberts

од  4.4.2019.

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

МАТЕМАТИКА

Чаробни свет музике, музичка култура за други разред основне школе;

ћирилица

др Гордана Илић

650-02-00144/2019-07

од 21.5.2019.

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ за шести разред основне школе;

уџбенички комплет; ћирилица

650-02-00055/2019-07

од 27.3.2019.

Читанка, српски језик и књижевност за шести разред основне школе

 

Александар Јерков,

Катарина Колаковић,

Анђелка Петровић

Граматика, српски језик и књижевност за шести разред основне школе

 

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац Николов

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„THE ENGLISH BOOK”

Project 3, енглески језик за шести разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Аутор уџбеника Tom Hutchinson;

 

аутори радне свеске:

Tom Hutchinson,

Rod Fricker

650-02-00015/2019-07

од 11.4.2019.

РУСКИ ЈЕЗИК

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Наш класс 2, руски језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, ЦД)

Лука Меденица,

Бранислав Николић,

Мира Симеуновић

650-02-00449/2019-07

од 28.3.2019.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Орбита 2, руски језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, ЦД)

Предраг Пипер,

Марина Петковић,

Светлана Мировић

650-02-00447/2018-07

од 29.3.2019.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Катарина Трифуновић

650-02-00122/2019-07

од 9.5.2019.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Јасмина Чолић,

Маријана Савов Стојановић

650-02-00060/2019-07

од 29.3.2019.

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ФРЕСКА”

Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

Марко Шуица,

Радивој Радић,

Перо Јелић

650-02-00087/2019-07

од 14.5.2019.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„KLETT”

Географија, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Тања Парезановић

650-02-00117/2019-07

од 21.5.2019.

ФИЗИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„KLETT”

Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица

Марина Радојевић

650-02-00104/2019-07

од 20.5.2019.

Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе;

ћирилица

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„Математископ”

Математика, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Владимир Стојановић

650-02-00039/2019-07

од 21.5.2019.

Математика, збирка задатака за шести разред основне школе;

ћирилица;

Наташа Алимпић,

Гордана Поповић,

Никола Вигњевић

Владимир Стојановић

Електронски додатак уџбеничком комплету Математика 6

(уџбенички комплет)

Никола Вигњевић

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„KLETT”

Биологија 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Горан Корићанац,

Марина Ђуришић,

Данијела Радивојевић,

Драгана Јешић

650-02-00085/2019-07

од 9.5.2019.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

„БИГЗ школство”

Техника и технологија за шести  разред основне школе;   

уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала);

ћирилица

Данило Шешељ,

Петко Андрић,

др Жељко Папић

650-02-00094/2019-07

од 14.5.2019.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„БИГЗ школство”

Информатика и рачунарство за шести разред основне школе;

ћирилица

Марина Петровић,

Јелена Пријовић,

Зорица Прокопић

650-02-00065/2019-07

од 21.5.2019.