Ученик као креатор часа

Постоје учитељи и наставници које деца запамте за цео живот јер су у њима „пробудили“ жељу и љубав према учењу и новим сазнањима.
Њих деца обожавају јер увек иду корак напред и своје часове држе другачије, инспиративније и креативније.
Једна од њих је, свакако, и наша учитељица, Милица Травица ( II – 3), која је свој наставни час из предмета Свет око нас,осмислила тако што је заменила улоге: Деца су предавачи и креатори часа који у паровима презентују наставне јединице „Човек као део живе природе“ и „Значај биљака за човека“.
Дакле, познатом методом, „није знање знање знати, већ је знање знање дати“, ученици сами уче да би поучили и у том процесу стицања и размене знања најбоље и науче.
А ко зна? Можда су управо сада начинили један мали искорак на будућем путу којим већ одавно корача и њихова учитељица – путем просветног радника!!