Обавештење у вези са полагањем пробног завршног испита

     Због одржавања пробног завршног испита за ученике осмог разреда, у петак, 12. априла 2019. године, држаће се само четири часа. Часови ће бити скраћени на тридесет минута.

     Пробни завршни испит организоваће се у фискултурној сали и то по следећем распореду:

А) Тест из математике, у петак 12. априла 2019. од 12.00 до 14.00 часова.

Б) Тест из српског језика, у суботу, 13. априла 2019. од 9.00 до 11.00 часова.

В) Комбиновани тест у суботу, 13. априла 2019. од 11.30 до 13.30 часова.

Напомена:

     Сви ученици осмог разреда су обавезни да присуствују пробном завршном испиту и:

– да у просторији у којој полажу испит, сваки ученик седи на месту са редним бројем који одговара редном броју са збирног списка ученика;

– списак прибора за рад на пробном као и на завршном испиту:

А) за српски језик – графитна оловка, хемијска оловка и гумица,

Б) за математику – графитна оловка, хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар;

В) за комбиновани тест – графитна оловка, хемијска оловка и гумица);

– од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

– нико од ученика не може да напусти тестирање пре навршених 45 минута.

У Београду,                                                                Директор,

  9.4.2019.                                                                        Боги Гогић