Прибављање документације за упис првака

Поштовани родитељи,
на  основу дописа Министра просвете, науке и технолошког развоја бр. 610-00-56/2019-19 од 24.1.2019. године, обавештавате се да ћете приликом уписа у први разред  школске 2019/20 године, моћи уз Вашу писмену  сагласност да преко школе прибавите Извод из матичне књиге рођених и пријаву пребивалишта за дете, а све  путем посебног софтвера у сарадњи са  МУП-ом и Министарством за државну управу и локалну самоуправу. Потребно је да Вашу сагласност  дате педагогу или психологу који уписује и тестира Ваше дете  на  заведеном и печатираном обрасцу  због поштовања Закона о заштити података. Наравно, и даље можете ова документа достављати  у оригиналном облику.

18.3.2019. године

Директор школе
Боги Гогић