Математичко такмичење „Мислиша“

У оранизацији стручних већа математике и млађе наставе и ове школске године биће одржано Математичко такмичење „Мислиша“, у којем учествују ученици од другог до осмог разреда. Такмичење почиње у 11 часова , у четвртак 14.3.2019. године.