Oбразовно – васпитни рад у продуженом боравку

У нашој школи се организује образовно – васпитни рад у продуженом боравку за ученике 1. и 2. разреда.

Групе раде наизменично у две смене .Прва смена  ради од 7,00 до 12,30 , а друга од 12, 30 до 17,00 часова.

За ученике у полудневном боравку предвиђен је оброк у школској трпезарији.

Рад се организује на основу посебних оперативних планова рада у боравку  (продуженом  боравку), а садржаји тог рада евидентирани су у посебном дневнику рада за продужени  боравак.

У непарној смени тренутно је 42, а у парној 41 ученик. Рад у непарној смени организује учитељица Марија Ивановић,а у парној Марија Вулевић.