Зимски распуст

У складу са Календаром образовно – васпитног рада основне школе за школску 2018/2019. годину, зимски распуст почиње 2. фебруара 2019. године (субота) и траје до 17. 2. 2019. године .

Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. фебруара 2019. године.

 С Р Е Ћ А Н    Р А С П У С Т !!   🙂