РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА  –  РУСКИ ЈЕЗИК 2018/2019. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА  –  РУСКИ ЈЕЗИК 2018/2019. ГОДИНЕ
Септем-бар 1. НЕДЕЉА

3-7. септембар

2. НЕДЕЉА

10 – 14. септембар

3. НЕДЕЉА

17 – 21. септембар

4. НЕДЕЉА

24 – 28. септембар

 
Октобар 5. НЕДЕЉА

1- 5. октобар

6. НЕДЕЉА

8 – 12. октобар

7. НЕДЕЉА

15 – 19. октобар

8. НЕДЕЉА

22 – 26. октобар

9. НЕДЕЉА

 29. октобар-2.новембар

  8.разред     6.разред,7.разред 6.разред,7.разред
Новем-бар 10. НЕДЕЉА

5-8. новембар

11. НЕДЕЉА

13 – 16. новембар

12. НЕДЕЉА

19 – 23. новембар

13. НЕДЕЉА

26 – 30. новембар

 
           
Децем-бар 14. НЕДЕЉА

3 -7. децембар

15. НЕДЕЉА

10-14. децембар

16. НЕДЕЉА

17-21. децембар

17. НЕДЕЉА

24 -28. децембар

18. НЕДЕЉА

31. децембар

  Први писмени задатак 6.,7.,8.разред        
Јануар 19. НЕДЕЉА

9 – 11. јануар

20. НЕДЕЉА

14 – 18. јануар

21. НЕДЕЉА

    21 – 25. јануар

22. НЕДЕЉА

28 – 30. јануар

 
Фебруар 23. НЕДЕЉА

18 – 22. фебруар

24. НЕДЕЉА

25. фебруар-1. март

     
Март 25. НЕДЕЉА

4 – 8. март

26. НЕДЕЉА

11 – 15. март

27. НЕДЕЉА

18 – 22. март

28. НЕДЕЉА

25 – 29. март

 
      5., 6., 7., 8. разред    
Април 29. НЕДЕЉА

1 -5. април

30. НЕДЕЉА

8 – 12. април

31. НЕДЕЉА

15-19. април

32. НЕДЕЉА

22-25. април

 
Мај 33. НЕДЕЉА

6-10. мај

34. НЕДЕЉА

13 – 17. мај

35. НЕДЕЉА

20 – 24. мај

36. НЕДЕЉА

27 – 31. мај

 
  Други писмени зада- так-5., 6., 7., 8.разред        
Јун 37. НЕДЕЉА

3 – 7. јун

38. НЕДЕЉА

10 – 14. јун