РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА –  МАТЕМАТИКA 2018/2019. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА –  МАТЕМАТИКA 2018/2019. ГОДИНЕ
Септем-бар 1. НЕДЕЉА

3-7. септембар

2. НЕДЕЉА

10 – 14. септембар

3. НЕДЕЉА

17 – 21. септембар

4. НЕДЕЉА

24 – 28. септембар

 
  5. и 6. иницијални тест   8. разред 6. разред

7. разред

 
Октобар 5. НЕДЕЉА

1- 5. октобар

6. НЕДЕЉА

8 – 12. октобар

7. НЕДЕЉА

15 – 19. октобар

8. НЕДЕЉА

22 – 26. октобар

9. НЕДЕЉА

 29. октобар-2.новембар

  5.разред 8.разред   1.писмени  
Новем-бар 10. НЕДЕЉА

5-8. новембар

11. НЕДЕЉА

13 – 16. новембар

12. НЕДЕЉА

19 – 23. новембар

13. НЕДЕЉА

26 – 30. новембар

 
  7.разред 8.разред 63,66 8.разред 61,62,64,65  
Децем-бар 14. НЕДЕЉА

3 -7. децембар

15. НЕДЕЉА

10-14. децембар

16. НЕДЕЉА

17-21. децембар

17. НЕДЕЉА

24 -28. децембар

18. НЕДЕЉА

31. децембар

  5.разред 63,66   2. писмени  
Јануар 19. НЕДЕЉА

9 – 11. јануар

20. НЕДЕЉА

14 – 18. јануар

21. НЕДЕЉА

    21 – 25. јануар

22. НЕДЕЉА

28 – 30. јануар

 
  8. разред 5. разред 6/3, 6/6

7. разред

   
Фебруар 23. НЕДЕЉА

18 – 22. фебруар

24. НЕДЕЉА

25. фебруар-1. март

     
  5.разред  63, 66

8. разред

7.разред 61,62,64,65

8. разред

     
Март 25. НЕДЕЉА

4 – 8. март

26. НЕДЕЉА

11 – 15. март

27. НЕДЕЉА

18 – 22. март

28. НЕДЕЉА

25 – 29. март

 
  8. разред 63,66 3. писмени    
Април 29. НЕДЕЉА

1 -5. април

30. НЕДЕЉА

8 – 12. април

31. НЕДЕЉА

15-19. април

32. НЕДЕЉА

22-25. април

 
    7.разред 5. разред 63,66

8. разред

61, 62, 64, 65  
Мај 33. НЕДЕЉА

6-10. мај

34. НЕДЕЉА

13 – 17. мај

35. НЕДЕЉА

20 – 24. мај

36. НЕДЕЉА

27 – 31. мај

 
  8. разред   4. писмени 8. разред  
Јун 37. НЕДЕЉА

3 – 7. јун

38. НЕДЕЉА

10 – 14. јун

     
  5. разред