Календар активности

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ

2018/2019. ГОДИНУ

   

2018. г.

Пробни завршни испит, математика петак 13.04. у 12 ч
Пробни завршни испит, српски језик и комбиновани тест субота 14.04. српски језик у 09,

комбиновани тест у 11:30 часова

Анализа пробног завршног испита понедељак-петак 16-20.04.
Унос општих података и оцена 6. и 7. разреда   до 15.05.
Пријављивање кандидата за пријемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) петак-субота- недеља-

понедељак

11-14.05. од 9-14 ч
Пријављивање ванредних ученика – старијих од 17 година за пријемни испит (детаљније

обавештење у школским управама)

петак и

понедељак

11. и 14.05. од 9-14

ч

Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном

језику

субота 26.05. 10 ч
Пријемни испити у музичким школама петак-субота-

недеља

01-03.06. од 10 ч
Пријемни испити у балетским школама недеља- понедељак- уторак 03-05.06. од 10 ч
Пријемни испити у уметничким школама ликовне области петак-субота-

недеља

01-03.06. од 9-12 и

14-17 ч

Пријемни испит у Математичкој гимназији и математичким одељењима субота 02.06. од 12-14 ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика/физика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика) недеља 03.06. 10-12 ч испит из математике, 14-16 ч испит из физике
Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима субота-недеља. 02. и 03.06. 10-12 ч

 

Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији субота-недеља. 02. и 03.06. од 9-14

ч

Пријављивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис

у средњу школу

понедељак –

петак

28.05-08.06.
Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и филолошким одељењима, одељењима за ученике са посебним способностима за физику, одељењима за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику среда 06.06. до 8 ч
Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким, музичким и балетским школама четвртак 07.06. до 8 ч
Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита

(детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

четвртак 07.06. од 8-16 ч
Коначни резултати пријемних испита (детаљније обавештење у средњим школама које

спроводе пријемни испит)

петак 08.06. до 12 ч
Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика

обдарених за математику

субота 23.06. у 10 ч
Завршни испит – тест из српског (матерњег) језика понедељак 18.06. од 9-11 ч
Прегледање теста из српског (матерњег) језика понедељак 18.06. од 12 ч
Завршни испит – тест из математике уторак 19.06. од 9-11 ч
Прегледање теста из математике уторак 19.06. од 12 ч
Завршни испит – комбиновани тест среда 20.06. од 9-11 ч
Прегледање комбинованог теста среда 20.06. од 12ч
Супервизија спровођења завршног испита од понедељка до

четвртка

18-21.06.
Дешифровање сва три теста (после прегледања комбинованог теста) среда 20.06.
Унос резултата завршног испита среда и четвртак 20. и 21.06.
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе петак 22.06. до 8ч
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама субота 23.06.од 8 до 16 ч
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним комисијама понедељак 25.06.од 8 до 16 ч
Објављивање коначних резултата завршног испита четвртак 28.06. од 8 ч
Упис у музичке и балетске школе петак 29.06. до 16 ч

 

Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података петак и субота 29. и 30.06. од 8 до

15 ч

Провера листе жеља од стране ученика у основним школама среда 04.07. од 8 ч
Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки среда 04.07. од 8 до 15 ч
Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком

сајту

четвртак 05.07. од 12 ч
Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у

основним и средњим школама

недеља 08.07.од 8 ч
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу недеља 08.07. до 20 ч
Упис ученика у средње школе – први уписни круг, осим за упис у музичке и балетске

школе

понедељак и

уторак

09. и 10.07. од 8 до

15 ч

Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг понедељак 09.07. од 8 до 15 ч
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга среда 11.07. до 20 ч
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу среда 11.07. до 20 ч
Упис ученика у средње школе – други уписни круг, осим за упис у музичке и балетске

школе

 

четвртак

12.07. од 8 до 15 ч