Ефекти одвојених школа на ђаке ромске популације

У циљу  истраживања колико су различита искуства ромске деце  у редовним школама  од оних у специјалним школама где су ромска деца у већини, данас, 18.5.2017. у нашој школи је постдипломац, Југо Вукојевић, који студира у Лондону, путем упитника и личних разговора са десетак ученика ромске популације старијег узраста, покушао да  добије одговоре на ова питања.