Активности Географске секције петог разреда

Географска секција петог разреда (коју успешно воде наставнице Географије , Драгица Суботић Цветковић и Јелена Јаковљевић) теорију  претварају у практична знања чиме се,путем очигледне наставе,код ученика учвршћује стечено знање из одређених области. На фотографијама су ученички радови који представљају фосиле, вулкане, геолошки састав Земље и оријентација  у простору као и разни други географски знакови и мотиви!