Aрхива за ‘Родитељи’ категорију

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ О ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Обавештавамо родитеље да школска 2020/2021. година почиње у
уторак, 1.9.2020. године по следећем распореду:

 • Први циклус за ученике првог циклуса, од 1 – 4. разреда, настава се организује свакодневно у школи кроз непосредан образовно-васпитни рад. Сва одељења деле се у две групе: А и Б. Групе долазе у два дефинисана термина и то:

А група од 8.00 – 10.25
Б група од 10.45 – 12.35.

Напомена: Сваке недеље се групе ротирају.

 • Други циклус за ученике другог циклуса од 5 – 8. разреда, определили смо се за комбиновани модел. Сва одељења деле се у две групе: А и Б. Групе долазе у два дефинисана термина и то:

А група – парна смена од 8.00 – 12.00 часова,
Б група – непарна смена од 12.20 – 16.30 часова.

Дакле, ученици похађају наставу по систему парна и непарна смена А и Б група. На пример:

 • понедељком, средом и петком иду ученици парне смене – А група пре подне од 8.00 – 12.00 часова,
 • понедељком, средом и петком иду ученици непарне смене – А група после подне од 12.20 – 16.30.
 • уторком и четвртком иду ученици парне смене – Б група пре подне од 8.00 – 12.00 часова,
 • уторком и четвртком иду ученици непарне смене – Б група после подне од 12.20 – 16.30 часова.

Сваке недеље се парна и непарна смена А и Б група ротирају.

У данима када ученици немају наставу у школи, пратиће наставу
на даљину на РТС каналима.

Информацију у подељеним групама на: А и Б добићете од
одељењских старешина.

Сви часови првог и другог циклуса трају по тридесет минута.

У Београду,                                                                    Директор,
27.8.2020. Боги Гогић

                                                                             

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА

Обавештавамо родитеље ученика првог разреда да ће у понедељак, 31.8.2020. године бити пријем првака и упознавање са учитељицом по следећем распореду:

 1. група од 16.00 – 16.15
 2. група од 16.20 – 16.35
 3. група од 16.40 – 16.55
 4. група од 17.00 – 17.15
 5. група од 17.20 – 17.35

Напомена: свако одељење има пет група.
Информације о групама добићете од учитељица и то:

 1. Снежана Антуновић 1/1
 2. Весна Мијатов 1/2
 3. Маријана Мандић Крајчиновић 1/3
 4. Марина Милошевић 1/4
 5. Јела Ромић 1/5.

Спискови ученика су код учитељица, родитељи могу доћу у школу и да провере код које је учитељице распоређено њихово дете.

Напомена: због заштите података, спискови ученика неће бити истакнути на улазна врата школе, већ на огласним таблама.

У Београду, Директор,
27.8.2020. Боги Гогић

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ПЕТОГ РАЗРЕДА

Обавештавамо родитеље ученика петог разреда да ће у понедељак, 31.8.2020. године бити организовано упознавање са одељењским старешинама петог разреда по следећем распореду:

 1. група од 17.00 – 17.30
 2. група од 17.35 – 18.05
 3. група од 18.10 – 18.40
  Напомена: свако одељење има три групе.

Информације када долазе групе, добићете од одељењских старешина и то:

 1. Дражен Дупор 5/1
 2. Јелена јаковљевић 5/2
 3. Владимир Делибашић 5/3
 4. Никола Вигњевић 5/4
 5. Драгана Јевремовић 5/5
 6. Сања Бешлић 5/6.
  У Београду, Директор,
  27.8.2020. Боги Гогић

Kaлендар уписа за матуранте

Пробни тест из математике

Данас, 2. 6.2020. наши мали матуранти су полагали пробни тест из математике.

Подељени су у две групе, тако да је прва група радила тестове од 8 до 10, а друга од 11 до 13 часова.

Јуче су, према ранијем договору, по групама преузимали комбиноване и пробне тестове из српског језика које су , према упутствима одељењских старешина, решавали код куће и данас их донели у школу.

Завршни испит биће одржан 17, 18. и 19. јуна 2020. године!